نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش باتری
نام فروشگاه مالک شهر شماره تماس موبایل
فروشگاه مبینی  آقای امیر مبینی تهران 021-55378892 9121447288
فروشگاه خاتم آقای مجتبی رضایی تهران 021-55366609 9121161678
فروشگاه درویش آقای حسین درویش تهران 021-55384548 9121068265
فروشگاه تایوان موتور آقای سیانک باغی تهران 021-55375152 9123067727
فروشگاه قائم آقای محمد خاوری تهران 021-55363530 9123375806
فروشگاه واحدی آقای علی واحدی تهران 021-55393696 9121163864
فروشگاه ایثار آقای حمید باطنی تهران 021-55389858 9121331315
فروشگاه کمالخانی آقای  حمید کمالخانی تهران 021-55374528 9122993122
فروشگاه ایران یدک آقای حسین توسلی تهران 021-55379457 9109862321
فروشگاه تبریز دو جرخ آقای احمد بهروزی تهران 021-55368871 9123469930
فروشگاه پری آقای محمد خداوردی  تهران 021-55379965 9124143278
فروشگاه یدک یاماها آقای مصطفی رضایی تهران 021-55374199 9122246334
فروشگاه سالار سایکل آقای محسن فرهمند تهران 021-55382447 9123202701