EN | FA

فرم نظرسنجی از مشتریان

اطلاعات مشتری

اول چندم

سطح رضایت از نمایندگان فروش

ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی

سطح رضایت از محصول

ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی

سطح رضایت از شرکت

ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی

سطح رضایت از شرکت

تلفن / فکس وب سایت / ایمیل شبکه های اجتماعی سایر موارد

سطح رضایت از شرکت

ارسال فرم

کپی رایت 2020 دینو موتور | طراحی وب سایت توسط دارکوب
تمامی حقوق وب سایت متعلق به دینو موتور می باشد.
Call Now Button