دریافت گارانتی

خریدار محترم، تایر و تیوپ های یونیکا و گودتایر در صورت بروز عیوب ناشی از تولید، دارای 5 سال خدمات پس از فروش برای تایر و 3 سال برای تیوپ می باشد. با پر کردن فرم خدمات گارانتی در وبسایت www.dinogroup.ir پس از بازدید تایر یا تیوپ توسط کارشناسان شرکت دینو موتور قم طبق آیین نامه محصولات خسارت دیده نسبت به پرداخت وجه پس از کسر کارکرد تایر اقدام خواهد شد عیوبی که به دلیل عدم استفاده صحیح به وجود می آیند مشمول خدمات نخواهد شد. برخی از عیوب به شرح زیر می باشد: 1. دو پوستی های ناشی از سرعت زیاد و کم بادی یا بار اضافه 2. آسیب دیدگی دیواره تایر به دلیل برخورد با موانع و آسیب دیدگی ناحیه طوقه به دلیل رینگ کردن دستی تیوبلس، خراشیدن دیواره یا کندگی کل آج در اثر حرکت در جاده های غیر استاندارد 3. متلاشی شدن ناحیه طوقه به دلیل سوختگی، در اثر داغ شدن کاسه چرخ (ناشی از ترمزهای پیاپی یا تاب داشتن کاسه چرخ) 4. سایش های یک طرفه ناشی از سرعت تنظیت نبودن محورها وتایرهای روکش شده و تعمیری 5. شکستگی یا ایجاد ترک در بالای لبه رینگ ناشی از کم بادی شدید یا حمل بار اضافه 6. تایرهای با عمق آج کمتر از شاخص TWI شامل این ضمانت نامه نمی باشد 7. عدم فعال سازی گارانتی و دریافت کد رهگیری خریدار محترم، برای بهره من شدن از خدمات پس از فروش و فعال سازی ضمانت پس از خرید تایر و تیوپ، کد روی بسته تیوپ و کارت تایر و همچنین مشخصات خود را در وبسایت www.dinogroup.ir وارد نمایید
    :نام
    :نام خانوادگی
    :کد ملی
    :تاریخ خرید
:تاریخ ساخت
:کد روی باکس را وارد نمایید
:تلفن
:آدرس